Форум «Иновации в съвременното образование», Киев

На 25-27 октомври 2016 на Осмия Международен форум «Иновации в съвременното образование» и IV Международна изложба на чуждестранни учебни заведения  «World Edu», която се проведе в Киевския Дворец за деца и юноши, сътрудници на Одеския Държавен Екологичен Унииверситет демонстрираха листовка, презентация и банер, отражаващи ролята и постиженията на университета в изпълнението на проекта ECOIMPACT

Мониторингово посещение, 26 октомври 2016

На 26 октомври 2016 в Украйна се проведе Мониторингово посещение в Херсонския Държавен Аграрен Университет. Жана Таланова – мениджър-анализатор в Националния Еразъм офис на Украйна обсъди хода на изпълнението на задачите по проекта ECOIMPACT с представителите от всички три университета-партньори в проекта, също така тя се срещна и със заинтересуваните страни и студентите.

Сътрудничество с ВМО

Световното Метеорологична Организация (СМО) изрази своята заинтересованност и желание за сътрудничество с проекта ЕCOIMPACT.

CALMet Online 2016

Изпълнители в проекта  ECOIMPACT взеха участие в  CALMet Online 2016 – безплатно метеорологично онлайн обучение, организирано от от EUMETSAT на тема „Онлайн-експериментирането – нови технологии и Интернет вещи (IOT)“. ECOIMPACT беше  представен от серии презентации и онлайн-семинари, които се проведоха от  Алексей Умнов (Ниженовгородски държавен  университет им. Н.И. Лобашевски, Русия); Рикардо Коста (Политехнически институт  в […]

Първото заседание на Координационната група на проекта, Одеса

На 29-30 септември 2016 года в Одеския Държавен Екологичен  университет се проведе първото заседание на Координационната група на проекта. На срещата беше поканен и проф. М.Франкович от Ягелонския университет (гр. Краков, Полша), който е един от изпълнителите на проект 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES «Рамка на квалификацията в областта на околната среда за украинските университети, в консорциума на който […]

Лятно училище в Нижни Новгород

Д-р Владимир Чукин и 3 студента от Руския Държавен Хидрометеорологичен университет (гр. Санкт Петербург) взеха участие  в Лятно училище «Технологии + Бизнес 2016», посветено на  Интернет вещите на платформите  Intel Edison и Genuino 101 и новите образователни технологии. Техният проект LOCALMET получи Диплома за трето място в конкурса за проекти. Лятното училище се проведе през […]

Мониторингова среща, на 17 юни 2016

На 17 юни 2016 в Русия се проведе Мониторингова среща в Нижненовгородския Държавен университет  им. М.И. Лобашевски. Анна Муравеева, заместник-директор на Националния Еразъм Офис на Русия, се срещна с представители на университета и обсъди хода на изпълнението на задачите по проекта ECOIMPACT.

1-я Семинар на проекта ECOIMPACT

29 май – 3 юни 2016 на горската опитна станция Hyytiälä във Финландия се проведе 1-я Семинар на проекта ECOIMPACT на тема „Разработване на учебни материали: структура“.

Образование и кариера – 2016

14-16 април 2016 в гр. Киев, в Националния центрър за делово и културно сътрудничество «Украински дом» се проведе ХХIХ Международна специализирана изложба «Образование и кариера – 2016». На щанда на Одеския Държавен Екологичен университет посетителите  имаха возможност да се запознаят с презентацията, в която са представени основните задачи, состава на консорциума на проекта ECOIMPACT и […]