Разработени са редица шаблони за представяне на проекти.