Адаптирана обучителна среда за придобиване на знания за икономическите и социални аспекти на местното метеорологично време, качество на въздуха и климата – ECOIMPACT, 561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP

 

Проектът ECOIMPACT предвижда разработване на персонална образователна среда (ПОС) за придобиване на компетенции в областта на икономическите и социалните последствия от влиянието на местното метеорологично време, качеството на въздуха и климата. Персоналната образователна среда (ПОС) е представена чрез специално подбрани учебни материали, „умни“ прибори за наблюдения върху времето и програмно обезпечени за управление на процеса на обучението – всичко това е интегрирано в една система. Такъв подход позволява обучението да бъде в контакт с изучаемата физическа среда и да развива умения, необходими в съвременния живот.
ПОС е предназначена непосредствено за студентите от висшите учебни заведения на консорциума, специалисти-хидрометеоролози, мениджъри от метеозависими предприятия и държавни учреждения. В бъдеще, тя може да се окаже полезна за широк кръг от потребители: от други заинтересовани университети до средните училища и частни лица.