Амбициозните цели на проекта изискват и подходящия академичен състав, за да се осъвременява и обучава в няколко аспекта:

  • Разработване и прилагане на персонална образователна среда в сектора, професионално обновяване и университетски настройки
  • Трансфер на знания, комерсиализация и развитие на университета
  • Икономическа метеорология