Розроблено низку шаблонів презентацій за проектом.